Jesteśmy bardzo dumni, nasza Ania zajęła pierwsze miejsce w XVII Konkursie Piosenki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Podkarpackiego. Gratulacje!!!!! ❤❤❤