Godzina „W” w Nagawczynie !!!!
Oddaliśmy hołd Powstańcom Warszawskim!!!