Wszystkim, którzy wspierają naszych podopiecznych bardzo dziękujemy!