Podkarpacka Przeprawa Partyzancka !

Przeszliśmy szlakiem II Zgrupowania AK Obwodu Dębica ! Za dzień pełen wrażeń dziękujemy Narodowej Dębicy oraz Katolickiemu Centrum Edukacji Kana. Lekcję historii w terenie poprowadził p. Maciej Małozięć. Za co bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy p. Prezesa i Pracowników MKS Dębica dziękując za wsparcie logistyczne i rzeczowe.

2017-07-04T22:33:34+00:00